Naši rezultati

Do sada smo obradili 7 pacijenata.
Pronašli smo 246 instanci 20 dentalnih patologija.
r.b.
Patologija
Broj instanci
1
Gingival recession
63
2
Tooth abrasion
57
3
Initial dental crown caries
28
4
Tooth attrition
19
5
Pulpal calcifications
18
6
Secondary dental crown caries
14
7
Moderate dental crown caries
13
8
Supragingival calculus
7
9
Fractured restorative material
7
10
Plaque induced gingivitis
4
11
Subgingival calculus
3
12
Asymptomatic apical periodontitis
2
13
Delayed eruption
2
14
Enamel infraction
2
15
Overhanging ledge of the restoration
2
16
Impacted tooth
1
17
Enamel hypoplasia
1
18
Short-filled root canal
1
19
Over-filled root canal
1
20
Moderate periodontitis
1
Ukupno
246

 

 

Po broju pojavljivanja izdvajaju se tri grupe patologija.
  1. Trošenje zuba: 73 instance
  2. Povlačenje gingive: 63 instance
  3. Zubni karijes: 55 instanci
Trošenje tvrdog zubnog tkiva obuhvaća abraziju i atriciju. Svaki ispitanik iz ove grupe posjeduje nekoliko gingivalnih recesija. Zubni karijes obuhvaća inicijalni, umjereni i sekundarni karijes.